Hydrogeologisch rapport
-
Grondwaterontsluiting en beschermde drinkwaterzones
- Grondwatermanagement en balansrekening
- Grondwatermodellen (2D/ 3D)
- Hydraulic, materiaal- en warmtetransport
 
GTC Kappelmeyer GmbH
HYDROGEOLOGIE | GEBIED VAN TOEPASSING

 Hydrogeologische verkenning en metingen
-
Uitvoering en berekening van pomp en vulproeven
- Geohydraulische tests in boorgaten en fluid-logging
- Planning, controle en qualiteitscontrole tijdens
  de bouw van grondwatermeetpunten
- Controle van de functie van de meetpunten
  met geo-natuurkundige en hydraulische metingen
- Gecontroleerde grondwatertests
- Verbetering van de grondwatermeetverbindingen
- Plaatselijke bepaling van de stroomsnelheden van het
  grondwater en infiltrerend water (Heat-Pulse- en Frost-Pulse-Methode)
- Lokaliseren van subaquatische waterbronnen