Lekdetektie aan pijpleidingen en afvoerwatersystemen
-
Lekdetektie aan afvoerwaterkanalen, zuiveringsbassins en
  detentiebekken zonder bedrijfsonderbreking
- Opsporing van lekkages aan ondergrondse warmteleidingen
- Lekdetektie aan olie- en gasleidingen
 
GTC Kappelmeyer GmbH
MILIEUTECHNIEK | GEBIED VAN TOEPASSING

 Opsporing van verontreinigingen en deponien
-
Historische, geologische en technische opsporingen
- Testen van bodem, bodemlucht en grondwater

Deponiecontrole en drainage
- Advies, planning en controle tijdens de bouw
  voor het opvangen van afvoerwater uit deponien
- Lokaliseren van contaminaties in het grondwater
- Planning en qualiteitscontrole bij saneringsmaatregelen
- Modellrekening van de gevaren
- Opbouw en begeleiding van geautomatiseerde netwerken